Andrássy Gyula gróf id. (1823-1890)
miniszterelnök, a monarchia külügyminisztereHelység/Temető: Tőketerebes, Kastélypark
Síremlék: Meinig Artúr, Zala György alkotása, foto: bazita gauss
Életrajz: Wikipédia
GPS: 48.621951, 21.726842
További képek

A 2015-16-ban felállított szobor Zala György alkotásának pontos mása. Andrássy Gyula lovasszobrát 1906-ban avatták fel az akkor Országház névre hallgató téren. Eredetileg nem ide, hanem az Andrássyról elnevezett sugárút torkolatához tervezték, végül báró Podmaniczky Frigyes, a városszépítéssel foglalkozó Fővárosi Közmunkák Tanácsa elnökének javaslatára került a parlament déli szárnya elé. A szoborállításkor vita volt arról, hogy diplomataként, vagy lóháton ábrázolják-e a nagy politikust. Végül egyhangú döntés született Zala György pályázatának megvalósításáról, miáltal gazdagabbak lettünk a legszebb magyar lovasszobornak tartott alkotással. Érdekesség, hogy az alsólendvai születésű művész Andrássy Gyulát személyesen is ismerte. A szobor olyannyira élethűre sikeredett, hogy állítólag maga a grófné, Kendeffy Katinka is férje legjobb képmásának tartotta.
További képek