Bardócz Sándor
minorita lelkész, (1817-1892)

Bardócz Sándor portréja

Helység/Temető: Kolozsvár, Házsongárd, I C
Síremlék: NN alkotása, foto: Házsongárd Alapítvány
Életrajz: az aradi vértanúk egyik gyóntatója
GPS: 46.762709, 23.593364

Lászlóffy Aladár: Házsongárd

A Házsongárdban nyugszik az aradi vértanúk egyik gyóntatója, Bardócz Sándor (1817–1892) minorita pap is, akinek a nevezetes szolgálatáról a korabeli dokumentumokból így lehet összeállítani a képet:

"Október 5-én mintegy fél 10 órakor egy magas termetű, szürke katonaköpenyegbe burkolt férfi jött az aradi minoriták zárdájához, s bevezettetvén magát a ház főnöke elé, röviden tudatta, hogy a várparancsnok őexellenciája felszólítja, hogy a felségsértés miatt halálraítéltek mellé lelkészeket küldjön.
A zárdafőnök remegő hangon, rossz németséggel kérdé: - Hányan vannak elítélve? - Tizenhárman, s az ítélet ma érkezett vissza megerősítve Haynau táborszernagytól. Közülük azonban hárman nem katolikusok s így önöknek összesen tíz lelkészt kellene küldeni.
- A legjobb akarat mellett sem mehetnek annyian - válaszolt a zárdafőnök –, amit azonban csak tehetünk, meg fogjuk tenni... Hosszas tanácskozás után Winkler Bruno, Sujánszky Eustach, Pléva Balázs és Bardócz Sándor bízattak meg, hogy azonnal a várba induljanak."