Bethlen Gergely
gróf, Bem hadsegéde, tábornok (1810-1867)Helység/Temető: Kolozsvár, Házsongárd, I C
Síremlék: NN alkotása, foto: Házsongárd Alapítvány
Életrajz: Wikipédia
GPS: 46.761892, 23.593530

Lászlóffy Aladár: Házsongárd

Bethleni gróf Bethlen Gergely Marosvásárhelyen született 1810-ben; aranyifjúságában híres lovas és vívó.
1840-ben könnyelmű apja helyett becsületbeli ügyben Teleki Lajossal párbajozott. Az első lövést Teleki adta le, így aztán Bethlen Gergely már tüdőlövéssel, bal könyökre támaszkodva válaszolt, de halálos golyóval.
A szabadságharc kitörésekor közemberként nemzetőrnek állt, aztán huszárezredet szervezett, és Bem-hez csatlakozva, végigkísérte az egész hadjáraton. Bethlen Gergely Piski és Vizakna egyik hőse, a győzelem a legendás csatában jórészt az ő érdeme volt. De hőse ő az olasz szabadságnak is, mert Garibaldi seregében is harcolt.
A kiegyezés után amnesztiával tért haza, meghalni (1867. XII. 23.). Hantjára 1903. november 1-jén állították ezt a síremléket.