Bocskai István
erdélyi fejedelem, főispán (1557-1606)Helység/Temető: Gyulafehérvár, érseki székesegyház
Síremlék: NN alkotása, foto: kirandulastippek.hu
Életrajz: Wikipédia
GPS: 46.067600, 23.569993

Erdély.ma oldal híre - 2007.02.23.

Megkondultak a gyulafehérvári székesegyház harangjai tegnap, Bocskai István fejedelem temetésének 400. évfordulóján. Elveszett sírját ezután a székesegyházban kőtábla jelöli.
Dr Nyakas Miklós történész: Gyulafehérvárra megérkezvén, a fejedelmi palotában helyezték el a fejedelem földi maradványait, s a temetésre pontosan 400 évvel ezelőtt - 1607. február 22-én - került sor. Itt temették el nagy pompával... "János király fia mellé". Koporsójával együtt a brassóiaktól kapott koronát is a sírba tették.
dr. Jakubinyi György érsek: 1100 éves történelmünk kőbe faragott tanúja e templom... mostoha és változatos történelmünk során sok emlék elpusztult, de minket kötelez az emlékezés. Ennek szellemében az elzárkózás és hallgatás évszázados falát ledöntve lehetővé vált e jelképes fejfa felállítása.
Gudor András református lelkész Bocskai emberi és vezetői nagyságát méltatta, idézve Tasnádi Mihály püspök, magyarigeni lelkész 400 éve elhangzott gyászbeszédét, melynek igazsága most nyert tanúbizonyságot:
"Mert nincs semmi olyan hatalmas, olyan erős és a tisztes dolgok kiforgatására annyira felszerelt erő, mely az elenyészhetetlen és a megsemmisíthetetlen erényt megronthatná és eltörölhetné."