II. Rákóczi Ferenc
erdélyi fejedelem (1676-1735)Helység/Temető:Kassa, Szent Erzsébet
Székesegyház, középső kőkoporsó
Síremlék: Mikula Ferenc alkotása, foto: Tháler Tamás
Életrajz: Wikipédia
GPS: 48.720414, 21.258146

   

Az adatokat gyűjtötte és összeállította Vizi László ny. könyvtárigazgató:

"1735-ben Rákóczi Ferenc állapota, miután már hosszabb időn át betegeskedett, válságosra fordult. Április 8. nagypénteken meghalt. Szívét Grosboisba vitték, de testét Mikes Kelemen Konstantinápolyba szállította, ahol a galatai jezsuita, malazarista templomban, édesanyja, Zrínyi Ilona mellé temették. Itt pihentek hamvai mindaddig, amíg a nemzet, a bujdosótársak és Thököly hamvaival együtt 1906-ban nagy ünnepélyességgel vissza nem hozatta."

"Okt. 27-én érkeztek meg a bujdosók külön koporsóba tett maradványai Orsovára, ahol a kormány, országgyűlés, törvényhatóságok stb. fogadták; nevezetesen hazahozták: Rákóczi Ferenc, Zrinyi Ilona, Ráróczi József a fejedelem fia, Bercsényi Miklós és neje gr. Csáky Krisztina, Esterházy Antal gr. és Sibrik Miklós, végül a Nikomédiából elhozott Thököly Imre hamvait. A hamvakat az összes városok közönségének nagyszerű ünneplése mellett hozták Budapestre, ahol 28-án egy napig a Szt. István bazilikában (Thököly-é az ev. templomban), hol egyszersmind gyászistentiszteletet tartottak, közszemlére voltak kitéve; ugyancsak 28-án éjjel Kassára szállították Zemplén vármegyén át, hasonló lelkes nemzeti ünneplés között. Kassán Rákóczi és társai a dómban leltek nyugvóhelyet okt. 29., Thököly hamvait okt. 30. Késmárkon az új ev. templomban helyezték el. A kassai dómban díszes síremléket állítottak."