Károlyi Zsuzsanna (1585-1622)
erdélyi fejedelemasszony, választott királynéHelység/Temető: Gyulafehérvár,
érseki székesegyház Déli mellékhajó
Síremlék: NN alkotása, foto: NA
Életrajz: Wikipédia
GPS: 46.067625, 23.569750

Szabó Péter írása az Ars Hungarica-ban

A gyulafehérvári székesegyház síremlékeinek térbeli elhelyezkedése klasszikus mintát szolgáltatnak arra, hogy az egymást követő hatalmak monumentumai miképpen fejezték ki a mindenkori erőviszonyokat. Azt, hogy az erdélyi vajdaság, majd az önálló erdélyi fejedelemség urai valójában hol nyertek végleges nyughelyet a gyulafehérvári főtemplomban, a jelenlegi állapotok alapján nehéz rekonstruálni. 1600-1601-ben Mihály vajda és Basta zsoldosai dúlták fel, 1658-ban a törökök és tatárok pusztították, a 18. században pedig a templombelsőt többször átalakították.
A Hunyadiaknak tulajdonított síremlékek jelenleg a déli mellékhajó nyugatról számított második boltszakaszában találhatók. Az északi templomrészben megépített Várdai-kápolnában helyezkednek el Izabella és János Zsigmond tumbái.
A Rákóczi és Bethlen családok jeles tagjai is itt temetkeztek. A síremlékek egyes darabjait ma az északi és a déli mellékhajók 18. század első felében összeállított falioltárai őrzik.
Az eredeti helyzet rekonstruálásában Kazinczy Ferenc visszaemlékezései segítenek. Az 1816. évi erdélyi utazásait színes útleírásokban megörökítő Kazinczy különösen érdeklődött az önálló Erdély története iránt. Mivel érezte, hogy kultuszhelyen jár, megpróbálta visszaadni a panteon eredeti berendezését. Ennek alapján Bethlen Gábor, Károlyi Zsuzsanna és Bethlen István síremlékei a déli mellékhajóban, míg a Rákócziaké velük átellenben az északi mellékhajóban kaphattak helyet.