Kendeffy Ádám gróf
politikus (1795-1834)Helység/Temető: Kolozsvár, Házsongárd, I C
Síremlék: Hess János alkotása,
foto: Házsongárd Alapítvány
Életrajz: Wikipédia
GPS: 46.762143, 23.593415

Lászlóffy Aladár: Házsongárd

Kendeffy Ádám (1796-1834. II. 3.), akinek jelenlétében állítólag senki se mert hazudni, az erdélyi reformmozgalom egyik legtevékenyebb személyisége, a minden tekintetben romantikusnak is nevezhető korszak minta férfipéldánya volt, veleszületett és szerzett erényekben és tulajdonságokban ama leg-ek halmozója.
"Ő shakespeare-i ember vala köztünk - vallotta Bölöni Farkas Sándor. - Plánumaimmal mindig háta mögé bújtam, s az ő óriási lelke sokat létrehozott, mikből én sokat nem tehettem volna nála nélkül."
Sógora, Jósika Miklós is rajongva emlegeti, elválásuk után három évtizeddel is, ritka műveltségét, nyelvtudását, valamint azt, hogy "ezen embernek, kinek testi és szellemi tulajdonai annyi középszerűség irigységét valának képesek fölgerjeszteni, alig volt ellensége."
Wesselényi és Kendeffy a két legvakmerőbb lovas Erdélyben. "Emlékszem, hogy egyszer a kolozsvári téren valami faalkotmány volt felállítva, egy ölnyi magas lehetett s majdnem oly széles; ezt Wesselényi egy Rubint nevű paripájával kétszer egymásután átugorta."
Azon a szomorúan nevezetes, utolsónak bizonyuló februári napon leányát kísérte el a bálba, s hazatérése után szívszélhüdésben meghalt. Síremléke egy Hess nevű bajor szobrász alkotása.