Kőrösi Márk
szent, a három kassai vértanú egyike (1584-1619)Helység/Temető: Nagyszombat, Orsolyiták temploma
Síremlék: NN alkotása, foto: Raimix, jezsuitak.hu
Életrajz: Wikipédia
GPS: 48.378504, 17.588171
Csontereklyék A Jezsuita Levéltár 2015 szeptember 7-én emlékezett meg a magyar jezsuita rendtartomány három védőszentjéről, Pongrácz István és Grodecz Menyhért jezsuita atyákról, valamint Kőrösy Márk esztergomi kanonokról. A levéltár ebből az ünnepi alkalomból mutatta be egy rendezetlen irathagyatékból nemrég, 2015 júliusában előkerült ereklyetartót, a három kassai vértanú csontereklyéjével.
Az 1619-ben Kassán, vallási villongások következtében életüket vesztett papok holttestét Pálffy Katalin grófnő kérésére Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kiadatta, és így először Alsósebesre, majd a hertneki várba kerültek. 1635-ben a nagyszombati klarisszák, majd 1784-ben a nagyszombati orsolyiták templomában kerültek elhelyezésre a vértanúk.
Boldoggá avatásukat már 1628-ban kezdeményezte Pázmány Péter érsek, de az csak 1905-ben történt meg, szentté avatásukra pedig 1995-ben került sor II. János Pál pápa által.