Kuun Géza gróf
orientalista, titkos tanácsos (1838-1905)Helység/Temető: Kolozsvár, Házsongárd, Lutheránus
Síremlék: NN alkotása, foto: wms.elte.hu
Életrajz: Wikipédia
GPS: 46.764055, 23.591648

Lászlóffy Aladár: Házsongárd

Kuun Géza (1839-1905), kinek öröklött címe a grófi, a szerzett a doktori - egyes értékelői szerint "alig volt egyén, majdnem egészen képviselő"... "valóban egy megelevenedett hagyomány összegezésének látszott..." ki az életből nem is tudott mást igazán meglátni, mint művelődési akciók anyagát.
A kastély neki könyvesházat és írószobát jelentett, a föld régi világok eszközeinek temetkezési helyét, s élete csakugyan nem egyéb, mint egy közösség történelmi tudatának szolgálata.
Ami a külsőségeket illeti, azok közül való, amit korabeli nyelvezettel utánozhatatlanul így fogalmaztak: "kik a tömeg könnyű hite szerint különcködők".
Ez a patinás házból való főúri ivadék plebejus szorgalommal tanult. Pesten klasszika-filológiát, archeológiát, Göttingenben sémi-filológiát. A sémi-komparatisztikán kívül török nyelvészettel, összehasonlító vallástörténettel foglalkozó cikkeket közöl; ő adta ki a Velencében őrzött Codex cumanicust és összegyűjtötte a magyar őstörténet keleti kútfőit.
Alapító tagja a Magyarországi Néprajzi Társaságnak, s az Akadémia másodelnöke volt végül.