Martin Lajos
matematikus, a repülés úttörője (1827-1897)Helység/Temető: Kolozsvár, Házsongárd, Lutheránus
Síremlék: NN alkotása, foto: wms.elte.hu
Életrajz: Wikipédia
GPS: 46.765297, 23.591245

Lászlóffy Aladár: Házsongárd

1861-ben már Buda városának főmérnöke és az Akadémia levelező tagja volt. Fontos az 1862. április 28-i székfoglaló értekezés tárgya: A madárszárny erőszerkezete - későbbi nagy témájának, a repülés kérdéskörének előrevetítése. 1872-ben került a frissiben alapított kolozsvári egyetemre a felsőbb mathézis rendes tanárának; 1895-96-ban rektor is volt.
Magyarországon ő az első, aki a repülőgép, illetve a kormányozható léghajó elméletével foglalkozott, s arra a gondolatra jutott, hogy a légcsavar a levegőnél nehezebb, repülő eszközök hajtására alkalmas lehet. Érdekes, "Verne Gyulá-s" makettjei közül némelyik a kolozsvári múzeumban még látható. Kutatásainak menete a madár repülésének megfigyelésére alapoz; kísérleti modelljét is ornihopternek nevezi.
A szélenergiát is hasznosítani próbálta. Tévedései mellett eredményei más vizsgálatok kiindulópontjává válhattak. Például elsőnek gondolt arra, hogy a repülőgép szárnyán csűrőfelületeket kell alkalmazni, melyek hajlásszögeinek ellentétes irányú beállításával a repülőgép irányítható. 1893-ban egy „lebegő kereket” szabadalmaztatott, mely a kolozsvári bemutatón 3 méter magasra emelkedett.