Misztótfalusi Kiss Miklós
betűmetsző, nyomdász, író (1650-1702)Helység/Temető: Kolozsvár, Házsongárd, II B
Síremlék: NN alkotása, foto: Házsongárd Alapítvány
Életrajz: Wikipédia
GPS: 46.764651, 23.593609

Galasi Zsuzsanna: Misztótfalusi Kis Miklós betűmintalapja

Misztótfalusi szeme előtt külföldi tartózkodása alatt mindvégig a hazatérés célja lebegett. Miután hazatért, a kolozsvári egyház nyomdáját korszerűsítette, és megkezdte úttörő jellegű vállalkozását a magyar nép kulturális felemelkedésének elősegítésére. Olcsó, szép tipográfiájú könyveket jelentetett meg. Sok ezer példányban, saját pénzén olvasókönyveket adott ki. Ezen felül naptárak, verses kötetek (pl. Balassi Bálint, Rimay János verseit) kiadása is fűződik a nevéhez. Szakácskönyve sokáig piacvezető szerepet töltött be. Betűit és szerszámait még több mint kétszáz évig használták az utódok.
Szentkuty Pál az Országos Levéltárban őrzött mintalapot 1685 utánra datálta. Egyrészt azért, mert efféle hirdetést csak vagyonos, már befutott mester engedhetett meg magának, másrészt a betűk tökéletessége véleménye szerint arra utal, hogy az csak az amszterdami Biblia nyomtatása után készülhetett. Misztótfalusi egyenletes optikai hatás kialakítására törekedett, és ebben jóval megelőzte korát. "A mintalapunkon [...] szereplő nagygrádusú kurzívák a betűkompozíciónak utolérhetetlen remekei s nézetünk szerint a legnagyobb holland betűmetszőnek Christoffel van Dyck-nek bármely, jócskán düledező kurzíváját messze túlszárnyalják."