Poeltenberg Ernő (1808-1849)
honvéd vezérőrnagy, aradi vértanúHelység/Temető: Arad, vértanúk emlékoszlopa
Síremlék: Jablonszky Vince alkotása,
foto: Noéh Ferenc
Életrajz: Wikipédia
GPS: 46.162150, 21.332440

Baló Béni református lelkész visszaemlékezése Kacziány Géza lejegyzésében

Most a porkoláb Poeltenberghez lépett, tisztelgett előtte:
- Kérem, kapitány úr! (Ez volt Poeltenberg rangja a császári seregben.)
Kulcsával megoldá a lakatot, a lánc lehullott. Poeltenberg egy pillanatnyi haladékot kért, odalépett bajtársaihoz, és sorba csókolta őket. Aztán a bitófa alá lépett, fölállott a zsámolyra. A hóhér a kötelet a nyakára teszi s a vasszögre ráhurkolja. Egyik pribék kikapja a zsámolyt Poeltenberg alul, a másik kettő teljes erővel húzza lefelé két karját, és rákapaszkodik, hogy kinyújtsák a felakasztott testet.
Poeltenbergnek igen izmos bikanyaka volt, s a hóhér sokáig vesződött vele, míg végre célt ért. A vértanú haláltusája hosszú és szörnyű volt, s Tichy őrnagy kárörömmel nézte az első akasztást. Végre "elvégeztetett!", a hóhér szalutált az őrnagynak.