Sibrik Miklós (16??-1735)
kuruc kapitány, főudvarmester


Sibrik Miklós portréja

Helység/Temető:Kassa,
Szent Erzsébet Székesegyház, bal oldali kőkoporsó.
Síremlék: Mikula Ferenc alkotása,
foto: Tháler Tamás
Életrajz: MEK
GPS: 48.720414, 21.258146
 

Mikes Kelemen:

117. levél. Rodostó, 8. octobris 1735.
"Édes néném, a jó Isten újabb keresztet adott reám, amelyet még előre általláttam volt, hogy reám fog szállani, de azzal könnyebbnek nem találom, de remélem, hogy erőt is ad a hordozására. Ítéld el néném, ha nem nagy kereszt-é rajtam, hogy a mi jó Sibrik apánkat el kellett tegnap temetnünk, annyi nagy és hosszas betegség után az Isten magához vevé. Egyrészint halálán nem kellene szomorkodnunk, mert az Isten végit vetette sok szenvedésinek, ..."

Sibrik Miklós rendkívüli diplomáciai érzékkel birt, jelentős szerepe volt Rákóczi tanácsadójaként a fejedelem udvarában, majd az emigrációban is. Lengyel-, Angol-, Francia- és Törökországban. Mindvégig kitartott a fejedelem mellett, pedig csak egy hűségnyilatkozatot kellet volna tenni (1715-ig) és nem csak büntetlenséget nyert volna, de magyarországi birtokait is visszakapta volna. Bensőséges kapcsolata volt a fejedelemmel. Sibrik és Mikes a két biztos pont az emigrációban, a fejedelem végrendelete is ezt a hűséget jutalmazza, amikor megfogyott javaiból végrendelkezik. Sibrik Miklóst halála után Rákóczi mellé temették, majd Rákóczi hamvaival együtt hozták haza, és a Kassán a dómba helyezték el 1906. október 28-án.