Szász Domokos
egyházi író, szerkesztő (1838-1899)Helység/Temető: Kolozsvár, Házsongárd I B
Síremlék: NN alkotása, foto: Házsongárd Alapítvány
Életrajz: Wikipédia
GPS: 46.765634, 23.591603

Lászlóffy Aladár: Házsongárd

Utóda és nagy ellenfele [Nagy Péter ref. püspöknek] Szász Domokos (1838–1899), aki főleg a református teológiai fakultás Nagyenyedről Kolozsvárra költöztetése korabeli égető ügyében birkózott meg vele, de csak halála után győzedelmeskedett felette. Szász Domokos eme nevezetes érvháborúk „hadmozdulataképpen” a református VII. Gergelynek nevezte Nagy Pétert; tény, hogy míg az agg püspök élt, rendületlen szilárdsággal állt ki az alapítványok sérthetetlensége, változtathatatlansága és mozdíthatatlansága mellett.
A 19. század végére Erdélyben a protestáns vezetők maguk jutottak arra a felismerésre, hogy "a vallás nem gyakorol többé a lelkekre olyan jótékony befolyást, mint eddig. Ennek pedig az az oka, hogy összeütközésbe jutott a tudomány eredményeivel".
Ennek következtében alakult ki az úgynevezett reformegylet-vita, melyben az ortodoxok és liberálisok táborára oszlottak a protestánsok képviselői; az ortodoxok vezéregyénisége Szász Domokos volt; odaát többek közt Ferencz József (1835–1928) unitárius püspök; s végül nem a liberális álláspont kapott többséget.
Szász Domokos a rendkívüli tehetségeket, írói egyéniségeket adó Szász családnak a tagja, az egyik Szász Károlynak fia, a másiknak fivére, a harmadiknak apja.