Szenczi Molnár Albert (1574-1634)
szótárszerkesztő, bibliafordító, költőHelység/Temető: Kolozsvár, Házsongárd - III A
Síremlék: NN alkotása, foto: Házsongárd Alapítvány
Életrajz: Wikipédia
GPS: 46.766116, 23.595310

Lászlóffy Aladár: Házsongárd

... vándoroltában, Göncön Károli Gáspár mellett volt tudósinas és nyomdászsegéd, keze munkája is a Vizsolyi Biblia. Valahogy így, nem is olyan láthatatlanul működtek ezek a staféták.
További hazai utazások után nekivág a nyugati útnak, s attól kezdve többet él Németországban, Svájcban, Csehországban, mint idehaza. Még Angliában is megfordult. Tudása nőttön-nőtt, miközben örök pénzzavarral küzdött, egyetemről egyetemre vándorolva hol tanult, hol tanított. Olykor fejedelmek öszöndíjából élt, olykor jótét lelkek kegyelemkenyerén.
Prágában Keplernek vendége, de fogadta maga a császár is. Ez azért érdekes, mert a Habsburgok kimondottan nem rokonszenveztek a protestánsokkal. Közben elkészült egyik fontos műve, a latin-magyar, magyar-latin szótár, s ő írta meg az első magyar nyelvtankönyvet idegen ajkúak számára. Szótárát Pázmány Péter is nélkülözhetetlen remekműnek tartotta.
Munkálkodása legfőbb gyümölcse az élete végéig csiszolgatott zsoltárkönyv, a híres-szép fordítások, melyeken francia minták-példák szerint dolgozva, egyszersmind a nyugat-európai verselés egyik meghonosítója irodalmunkban.
Szenczi Molnár Albert életében nem kerülte el a kor fizikai poklát sem: Tilly zsoldosai 1622-ben, Heidelberg ostromakor csigára vonták, és gyertyával perzselték a hasát. S végül, már Kolozsváron a pestis verte le.