Fülep Lajos
művészettörténész, ref. lelkész (1885-1970)

Fő műve az 1923-ban megjelent Magyar művészet című könyv, melyben azt vizsgálta, hogy mik a művészetben a sajátos, magyar vonások. Felfogása szerint az egyetemes kultúrába egy nép csak nemzeti kultúrája, művészete útján illeszkedhet be.


Eszmei sírhely: Firenze, Olaszország
San Miniato al Monte
(Eredetileg szóróparcellába temették)
Síremlék: nincs, foto: Google map
Életrajz: Wikipédia
GPS: 43.759686, 11.264737